AYIN SORUSU

Ekim 2017

Bazı sayma sayılarında her rakamın kendi sayısı kadar bulunduğunu görürüz. Bu sayıların kaç tane olduğunu araştırıken; örneğin 44434 sayısı “4” rakamı 4 tane bulunduğu için bu sayıyı "1 kere" saymaktayız. Ancak 1125 sayısında hiçbir rakam kendi sayısı kadar bulunmamaktadır, dolayısıyla bu sayıyı "0 kere" saymaktayız. Bununla birlikte 1333 sayısını "2 kere" saymaktayız çünkü 1333 sayısında bu şekilde 2 durum vardır; hem “1” rakamından 1 tane, hem de “3” rakamından 3 tane vardır. 

Buna göre ilk 3017 sayma sayısında, bir rakamın kendi sayısı kadar bulunduğu kaç durum vardır? 

 

Çözüm -1 (Yağız Şahin): 

Çözüm -2 (Zeynep Kelekçi):

 

KANGURU MATEMATİK TÜRKİYE

EKİM 2017 SORUSU, DOĞRU YANIT GÖNDEREN TAKİPÇİLERİMİZ:

 

1. Zeynep Kelekçi

2. Yağız Şahin – İzmir

3. Işık Aşık - İzmir

4. Servet Hakan - Kocaeli

 

NOT: Liste yanıt gönderme tarihi ile sıralanmıştır.

Yanıt gönderen 30'a yakın takipçimizden doğru yanıt verenlerin listesidir.

Açıklama:

Bu köşede yayınlanan sorulara gönderilen doğru cevap sayısı fazla olan takipçilerimiz her yıl çeşitli ödüller kazanmış olacaklar.

Çözümlerinizi Ad, Soyad ve iletişim bilgilerinizle birlikte ismetbaykal@kanguru-tr.com adresine gönderebilirsiniz.

Not: Çözümlerinizin mümkün olduğunca açıklamalı olmasını ve mümkünse çözümünüzün fotoğrafını göndermenizi rica ediyoruz.